INTRODUCTION

home INTRODUCTION 찾아오시는길
본사 경기도 안양시 만안구 만안로 명학역
TEL 031-234-4567, 031-9876-5432 FAX 031-222-3333
대중교통 [1호선] 명학역 1번 출구에서 도보 약 5분 거리

MEGA 섬유공업회사   대표 : 유재석
주소 : 경기도 안양시 만안구 만안로 20(명학역 1번출구)   Email : MEGA@email.com
TEL : 031-123-4567, 031-987-6543  /  FAX : 031-222-3333

Copyright ⓒ MEGA Co., Ltd. All Rights Reserved.